Laat zien!

De organisatie

Wij geloven dat het belangrijk is dat alle kinderen in Pendrecht de ruimte krijgen om te ontdekken waarin ze uitblinken als zichzelf. Wij helpen hen daarbij waar we kunnen.

De Kinderfaculteit wil alle kinderen de kans geven om nieuwe ervaringen op te doen en hun talenten te ontwikkelen. Dat doen we met een leerzaam, uitdagend en aantrekkelijk lesaanbod dat in het teken staat van wereldverbreding, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen. De Kinderfaculteit biedt dus belevenissen én helpt kinderen hun vaardigheden te ontwikkelen.

We bieden gratis lessen voor alle basisschoolkinderen in de wijk. Op de scholen geeft de Kinderfaculteit lessen aan kleuters en na schooltijd kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 deelnemen aan lessen op de Kinderfaculteit en andere locaties in de wijk, zoals de Wijktuin, sportclubs en in gymzalen. Er zijn 6 dagen in de week culturele, educatieve en sportieve lessen waar ouders hun kinderen voor kunnen inschrijven.

Een Kinderfaculteitles wordt gegeven op basis van vier inzichten, die bijdragen aan een goed leerklimaat: structuur, stimulans, individuele aandacht en overdracht van regie aan het kind. De lessen worden elk schooljaar in drie periodes van 9 tot 10 weken gegeven. Sportinstroomlessen duren 4 weken. Daarna kunnen kinderen lid worden van de lokale sportvereniging die de lessenverzorgde. De Kinderfaculteit ondersteunt hier bij de inschrijving. Kinderenkunnen ook gericht worden uitgenodigd voor sport specials, die worden gegeven door gymdocenten en bijvoorbeeld zijn gericht op een betere motorische ontwikkeling. 

De Kinderfaculteit organiseert daarnaast losse activiteiten voorde kinderen in de wijk. Zo is er in het verleden een beroepenfestival enHuttendorp geweest en zijn er excursies naar het theater in Rotterdam.

De Kinderfaculteit is in 2014 gestart vanuit een initiatief van bewonersorganisatie Vitaal Pendrecht en is sinds 1 januari 2020 ondergebracht bij de Stichting Pendrecht Vooruit. Er wordt nog steeds nauw samengewerkt met de scholen en actieve bewoners in de wijk. De Kinderfaculteit wordt bekostigd door Stichting De Verre Bergen.